TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

UW50

UW50 röjningsaggregat gör röjning det enklare än någonsin

Att arbeta effektivt i en ung plantskog är utmanande. Plantorna står nära varandra, och det finns mycket sly som ska tas bort. Varje oavsiktligt misstag kan orsaka skador på den plantskog som ska bevaras. Därför är det viktigt att arbetet görs med en maskin som föraren har full kontroll över. Usewood Forest Master lämpar sig mycket väl för röjningsarbete tack vare sitt utvecklade styrsystem och den exakta kranen.

UW50 är ett idealiskt arbetsredskap för tidig röjning av sly med en diameter på omkring 30 mm. Svärdet, som har en diameter på 80 cm, hugger av sly från alla håll. Tack vare sin symmetriska konstruktion är röjningsaggregatet UW50 lätt att styra, och det behövs ingen rotator, som används i många andra röjningsaggregat. Färre rörelser att styra innebär enklare arbete och mindre psykisk påfrestning för föraren.

Tålig konstruktion

Svärdet till UW50 är tillverkat av hårt och hållbart stål som inte blir ovasst som en röjningssåg även om det skulle träffa torv eller sand. Svärdet skyddas dessutom av plastbeklädda fingrar som hindrar det från att träffa stenar.

"Slow is smooth, smooth is fast"

Svärdet till slyröjningsaggregatet UW50 kapar mjukt av sly och orsakar inte vibrationer i kranen eller i maskinens ram när slyet går av. Då belastas inte ramen samtidigt som arbetet blir mer exakt. Det är möjligt att kapa sly så nära som ett par centimeter från plantan utan att den skadas.

  • Vikt 60 kg
  • Kompatibilitet med systemet för slybekämpning.
  • lämpar sig för såväl skördaren Usewood Forest Master som skotaren Usewood Log Master.

UW50