TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

Usewood Master -produktserien för lönsamt och effektivt arbete i ungskogar

Usewood Forest Tec har utvecklat en produktserie, som erbjuder effektiva och mångsidiga maskiner som verktyg för den, som vill sköta sin ungskog på bästa möjliga sätt för att den skall i längden producera maximal mängd av högklassigt virke. Usewood miniskördare och miniskotare är redan beprövade vid produktivt arbete och nu kompletteras serien med en kombimaskin, som är en optimal lösning för den självverksamma skogsägaren.

Usewood erbjuder unika fördelar för skötsel av ungskog och vid förstagallring:

  • Usewood Master -maskiner är lätta och med sina 8 drivande hjul lämnar nästan inga spår på marken; det hjälper i att bevara skogens mångfald
  • Usewood Master -maskiner har mycket goda terrängegenskaper och bär lätt goda laster även i svåra förhållanden, i snö och på blöta marker
  • Usewood Master -maskiner har starka motorer, som ger mycket kraft i arbetet med låg förbrukning
  • Usewood Master -maskiner är smidiga och smala, de slingrar lätt mellan träden med hjälp av sin midje- och boggistyrning och lämnar så gott som inga stickvägar; därmed lämnas en hel del starka trädstammar kvar, som får växa vidare efter första gallring
  • Usewood Master -maskinen är lätt att flytta mellan arbetsställen, den väger bara 2500 kilo och kan transporteras med en vanlig boggisläp och jeep
  • Usewood Master är alltid försedd med en klimatiserad hytt, som svänger 180 grader för att underlätta arbetet (i både Log Master och Combi Master); den erbjuder riktig bra förarkomfort
  • Usewood Master -maskinen är mycket förmånligare än de stora skogsmaskiner, men erbjuder samma körkänsla och arbetsglädje; den är alltså en riktig verktyg på PRO -nivån för den som vill sköta sina skogar väl