TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

skogsmaskiner

Usewood Forest Tec Oy utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och utrustning för maskinell skötsel av plant- och ungskog. Tack vare våra nya modeller stärker vi vår position som marknadsledare bland tillverkare av skördare under 3 000 kg samt som tekniskt ledande tillverkare av små skogsmaskiner.

Maskinen ska väljas utifrån arbetet

Maskinerna ska vara ändamålsenliga och lämpliga att arbeta med i växande plant- och ungskogar. Utmaningarna med maskinell skötsel av ungskog är att undvika att plantorna skadas och att terrängen förstörs samt skötselarbetets och avverkningens kostnadseffektivitet. Dessutom måste maskinerna kunna flyttas snabbt och billigt från ett skifte till ett annat, och då kan även små skogsskiften skötas på ett lönsamt sätt.

För att kunna utföra maskinell skötsel av plant- och ungskog behövs små kostnadseffektiva maskiner av lämplig storlek. Avverkning av energived ger inkomster redan från ungskog om utrustningen är lämplig. Med maskiner som inte behöver körstråk behålls dessutom skogens fulla täthet och utseende.