TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

Styrsystem

Vi är övertygade om att ett bra styrsystem är en av de viktigaste egenskaperna hos en bra maskin. En bra maskin ska kännas naturlig att köra redan vid första användning, men även kunna förändras när förarens färdigheter utvecklas. Eftersom styrsystemet är en viktig del av maskinens användbarhet ville vi till skillnad från många andra maskintillverkare inte lägga ut utvecklingen av det till underleverantörer. I stället började vi utveckla vårt eget styrsystem 2014 med målet att skapa världens bästa styrsystem för små skogsmaskiner. Resultatet blev styrsystemet Usewood RECS, som till sina egenskaper och sin användarvänlighet tävlar med de stora skogsmaskinernas styrsystem, men som till priset motsvarar små skogsmaskiners styrsystem.

Användarvänlighet och precision i arbetet

Den elektroniska förstyrningen blev redan för över tio år sedan det etablerade styrsystemet för stora skogsmaskiner. Den möjliggör en mjuk och jämn styrning av hydrauliken, som även en oerfaren användare kan styra på ett smidigt sätt. Med traditionell hydraulik, som styrs med mekaniska spakar, ligger ansvaret för finjustering av styrningen helt och hållet på användaren, men endast en erfaren användare har tillräckligt med fingertoppskänsla för att styra flera, till och med över fyra, rörelser samtidigt med önskad hastighet och i önskad riktning. För att få kranen att röra sig smidigt måste man hela tiden koncentrera sig, och om man tappar koncentrationen uppkommer knyckiga felrörelser. Ett elektroniskt styrsystem däremot tar över ansvaret för finjusteringen av rörelserna, vilket gör knyckiga rörelser som föraren gör av misstag smidigare. Slutresultatet är en mjuk och smidig styrning som sparar på maskinens slitdelar och ökar livslängden. Eftersom det är smidigt och enkelt att använda kranen kan föraren öka rörelsernas hastighet, vilket ger ett mer effektivt arbete.

Inställningar för upp till fyra förare

Usewood RECS kommer ihåg fyra förares inställningar. Föraren loggar in när han eller hon startar maskinen och styrsystemet hämtar automatiskt de inställningar som han eller hon har använt senast. På detta sätt kan hastigheterna och mjukheten i alla rörelser och knappar och rörelseriktningar justeras så att de är precis de rätta för varje förare. Om till exempel en av ägarna till en maskin som är i gemensam ägo är van att lyfta kranen med vänster hand och de övriga med höger hand, kan den aktuella ägaren byta rörelsen till vänster hand utan att störa de andra.

Driftsäkerhet med bussteknologi

Usewood RECS grundar sig CAN-bussystemet, som används mycket inom industrin och är i en klass för sig vad gäller tillförlitlighet och driftsäkerhet. Styrsystemet består av många styrenheter, som kommunicerar med varandra via en CAN-buss. Vår busskompetens är välkänd inom Tammerfors tekniska universitet. Genom att sprida funktionerna mellan flera styrenheter kan systemets driftsäkerhet ökas samtidigt som det blir enklare att installera när antalet kablar minskar. Dessutom har styrsystemet mycket distribuerad beräkningskapacitet, vilket innebär att styrenheterna kan ha enklare utformning och kan tillverkas med större tillverkningstoleranser. På detta sätt är det enklare att undvika skakningar och användning av elektronikutrustning som skadas av den fysiska belastningen. Påståendet att elektronik lätt fallerar har visat sig vara felaktigt under teknologins svindlande utveckling när driftsäkra komponenter har etablerat sig inom industrin. Dessutom har vi säkerställt systemets långa livslängd genom att använda enbart högkvalitativa och guldpläterade kopplingar. Ett väl planerat och genomfört bussbaserat styrsystem är inte bara driftsäkert, utan det kan även själv identifiera eventuella felsituationer.

Digitala säkringar

Vårt styrsystem ansvarar för att eventuella felsituationer kan upptäckas så snabbt som möjligt och lokaliseras exakt. Usewood RECS styrenheter fungerar som smarta säkringar, som följer upp den ström som går till manöverorgan såsom varmluftsblåsare, belysning och hydraulik. Om strömmen har lämnat påslagen i maskinen i samband med installation eller underhåll och det blir kortslutning bryter styrenheten strömtillförseln till det aktuella manöverorganet på en nanosekund, samtidigt som den varnar föraren. Strömtillförseln återställs automatiskt när felsituationen är löst, och föraren behöver inte slösa tid på att byta säkringar. I själva verket har vi tack vare vårt styrsystem helt och hållet blivit av med säkringar till manöverorganen, och alla våra skogsmaskiner har endast huvudsäkringar, som fungerar som en dubbel säkring och maximerar systemets säkerhet.

Optimerat för små skogsmaskiner

En perfekt kompatibilitet får vi endast genom att själva utveckla både maskinen och dess styrsystem. Vi har lyckats utveckla styrsystemet så att det passar perfekt till skogens utmanande miljö, med början från kopplingar och elektroniska komponenter. Vi använder endast vattentäta och förgyllda kopplingar för att säkerställa att maskinen fungerar även efter flera decennier. Eftersom elektroniken har utvecklats enormt snabbt de senaste åren utvärderar vi utvalda komponenter och funktionsprinciper gång på gång för att kontinuerligt utveckla och förbättra systemet. Den elektronik som utvecklades för tio år sedan är redan föråldrad i dag.